Skupnost in vlada v Leskovec pri Krškem, Občina Krško

1-10
Javna uprava
Ulica 11. novembra 24, 8273 Leskovec pri Krškem, Slovenia
www.ks-leskovec.si
Javna uprava
Drnovo 74, 8273 Leskovec pri Krškem, Slovenia
Gasilstvo in reševanje
Ulica 11. novembra 24, 8273 Leskovec pri Krškem, Slovenia
Pošte
Gozdna pot 4, 8273 Leskovec pri Krškem, Slovenia
Javna uprava
Nova pot 8, 8273 Leskovec pri Krškem, Slovenia
sd-letterpress.com
Socialno delo
Veliki Podlog 46, 8273 Leskovec pri Krškem, Slovenia
Socialno delo
Veliki Podlog 20, 8273 Leskovec pri Krškem, Slovenia
Gasilstvo in reševanje
Vihre 44, 8273 Leskovec pri Krškem, Slovenia
Sindikati
Veliki Podlog 47, 8273 Leskovec pri Krškem, Slovenia
Gasilstvo in reševanje
Senuše 51, 8273 Leskovec pri Krškem, Slovenia